Najbolj onesnažene države na svetu

Spletna stran AFOP (Action For Our Planet), ki je namenjena obveščanju in ozaveščanju ljudi glede ekoloških težav našega planeta ima tudi lestvico najbolj onesnaženih držav na svetu. Podatke so pridobili na Agenciji za informacije o energetiki (Department for Energy) v ZDA, na lestvici pa so države ki zaradi industrije in velike uporabe fosilnih goriv v zrak spustijo največ toplogrednih plinov na našem planetu.

 

Najbolj onesnažena je Kitajska, ki na leto spusti v zrak 6.018 milijonov ton toplogrednih plinov. To pa niti ni presenečenje, saj je ravno Kitajska največji proizvajalec dobrin, ki jih nato izvažajo po vsem svetu, prav tako pa ima država največ prebivalcev na planetu. Slednje posledično pomeni toliko večjo proizvodnjo hrane, trošenje fosilnih goriv in drugih neobnovljivih naravnih virov. Najbolj onesnaženo je mesto Linfen, premogovniški kraj, kjer je zrak že tako onesnažen, da je oprano perilo črno, še preden se posuši. Drugo mesto pa zaseda Tianying, ki velja kot eno izmed večjih središč proizvodnje svinca.

 

Drugo mesto zavzemajo ZDA, tretje pa Rusija

 

Druga najbolj onesnažena država so ZDA, ki na leto v zrak spustijo 5.833 milijonov ton toplogrednih plinov. ZDA so ene izmed največjih proizvajalk in potrošnic nafte na svetu (letno Američani porabijo 18,7 milijona sodčkov nafte), prav tako pa so vse bolj gosto poseljene (v ZDA živi več kot 310milijonov ljudi). ZDA po onesnaženosti sledi Rusija. Ta ima sicer manj prebivalcev (141 milijonov), vendar v zrak še vedno izpusti 1.704 milijonov ton toplogrednih plinov.

Vir: bodieko.si