359 kilogramov komunalnih odpadkov na vsakega Slovenca

V letu 2013 je prebivalec Slovenije v povprečju proizvedel 359 kilogramov komunalnih odpadkov. Količina se le malo zmanjšuje, se pa povečuje ločeno zbiranje odpadkov.

Več kot polovico nastalih komunalnih odpadkov so v letu 2013 odložili v statistični regiji jugovzhodna Slovenija in v zasavski statistični regiji - v vsaki po 53 odstotkov. Najmanj, 15 odstotkov, nastalih komunalnih odpadkov, pa so odložili v koroški statistični regiji. 

Skupne količine nastalih odpadkov so se sicer lani povečale, izpostavlja statistični urad. Količina odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti se je zvišala za 12 odstotkov. Lani so se ponovno začele povečevati tudi količine gradbenih odpadkov, ki so se na letni ravni zvišale za četrtino.

Vir: rtvslo.si