Gozdovi so lani poraščali več kot 58 odstotkov Slovenije

Lesna zaloga se je lani povečala za 1,1 odstotka na dobrih 345 milijona kubičnih metrov, letni prirastek je bil za isti odstotek višji in je znašal dobrih osem milijonov in pol kubičnih metrov.

 

Gozd je lani poraščal 1,181.943 hektarjev oziroma 58,3 odstotka Slovenije, kar je bilo za 1490 hektarjev ali 0,1 odstotka manj kot predlani, je podatke Zavoda za gozdove povzel statistični urad. Lani je bilo zaradi žledoloma posekanega precej več lesa kot v letu prej, tako so ga posekali za slabih šest in pol milijona kubičnih metrov ali 62 odstotkov več kot leta 2013.

Posekali so približno tri in pol milijona kubičnih metrov iglavcev, kar je bilo za 58 odstotkov več kot predlani, in slabe tri milijone kubičnih metrov listavcev ali 67 odstotkov več kot leta 2013. Ta posek je dosegel 103 odstotke mogočega poseka glede na gozdnogospodarske načrte.

Vir: rtvslo.si