Kaj je učinek tople grede?

 

Učinek tople grede je naraven pojav, ko nekateri plini v atmosferi zadržujejo toploto, ki bi drugače ušla v vesolje. Zaradi tega so povprečne temperature Zemljinega površja višje, kar je eden izmed razlogov, da se je na Zemlji razvilo tako pestro življenje. Pojav je poimenovan po rastlinjakih, ki se uporabljajo za zadrževanje toplote, vendar je način, kako rastlinjaki zadržujejo toploto drugačen, od načina atmosferske „tople grede“. Rastlinjaki zadržujejo toploto s preprečevanjem  mešanja toplega in hladnega zraka (konvekcije), atmosferska »topla greda« pa s preprečevanjem sevanja.

Učinek tople grede je izraz za otoplitev zemljine površine in površja kot posledice emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe fosilnih goriv in drugih človekovih dejavnosti. Atmosfera absorbira IR-sevanja,  ki ga oddaja površina Zemlje potem ko je absorbirala pretežno kratkovalovne (UV) sevanje Sonca.  Atmosfera deluje kot toplotni izolacijski plašč.

Učinek tople grede je zelo pomemben. Ljudje ne bi mogli živeti na Zemlji, ker bi bilo premrzlo, če ne bi bilo učinka tople grede. Toda, če se bo učinek tople grede povečeval, se lahko Zemlja segreje več kot je običajno. Že komaj znatno povišanje temperature lahko povzroči težave za ljudi, živali in rastline. Višja temperatura bi vplivala na topitev ledenikov, kar bi povzročilo dvig gladine morja, spremenilo pa bi se tudi podnebje.

Vir: kolednik.wordpress.com