Kako onesnaženo je Blejsko jezero?

Blejsko jezero je eden naših najlepših in najdragocenejših naravnih biserov, ki pa smo ga v preteklosti preveč zanemarjali. Posledice prekomernega onesnaževanja nosi še danes in v zadnjem času se je onesnaževanje jezera spet povečalo.

 

Letos sicer obeležujemo 40. obletnico spremljanja stanja jezer v Sloveniji. Agencija RS za okolje (Arso) je na Bledu, kjer so se začele izvajati prve organizirane meritve na jezerih, v ta namen priredila dogodek. Razvoj limnološke dejavnosti v Sloveniji je namreč neločljivo povezan prav z Blejskim jezerom in s prizadevanji za izboljšanje njegovega trofičnega stanja, ki je bilo že v 50. letih prejšnjega stoletja kritično. Od začetka spremljanja stanja jezer v državi se je stanje Blejskega jezera sicer izboljšalo, v zadnjem desetletju pa se pritiski nanj ponovno povečujejo, tako da je njegovo stanje na meji med zmernih in dobrim.

Prvi znaki onesnaževanja so se pokazali že v zgodnjih 50. letih prejšnjega stoletja, ko je stalno masovno cvetenje cianobakterij opozarjalo na izredno slabo stanje in porušeno naravno ravnotežje v jezeru. Leta 1964 so v jezero speljali Radovno in tako povečali njegovo naravno pretočnost ter ga prezračili, leta 1981 pa so zgradili še natego (globinski iztok jezera). Do leta 1985 so popravili tudi kanalizacijo, s čimer se je vnos fekalij v jezero zmanjšal za kar 80 odstotkov. Vsi ti ukrepi so se izkazali za zelo učinkovite, ampak zdaj se pritiski na jezero povečujejo in voda je v zadnjih desetih letih zato bolj onesnažena kot leta prej. Kot je dodala Remec – Rekarjeva, je jezero v zmernem stanju oziroma na meji med zmernim in dobrim, potrebujemo pa le malo, da stanje znova premaknemo v dobro. To bi se moralo zgoditi še letos, pri čemer pa morajo stopiti skupaj vsi akterji, tudi občina, ki po njenih besedah intenzivno pristopa k sanaciji ter preurejanju kanalizacije. Ta je namreč ob izrednih hidroloških dogodkih še vedno vir onesnaževanja jezera, med katerimi pa so tudi promet, kopalci in potok Mišca, s katerim v jezero priteka fosfor. Fosfor sicer vsebuje tudi hrana za krape, ki jo v vodo mečejo ribiči.

Vir: bodieko.si