Minil je svetovni dan voda

Svetovni dan voda je bil letos posvečen trajnostnemu ravnanju z vodami, kar postaja ena izmed prednostnih tem tudi v Sloveniji, saj se v zadnjih letih srečujemo tako z obsežnimi poplavami kot s sušo.

Klimatologi že nekaj časa opozarjajo, da so tudi Slovenijo, še obilneje kot druge države, zajele obsežne podnebne spremembe. Kar se kaže tudi v številnih izrednih vremenskih pojavih, ki prizadenejo različne konce Slovenije. Medtem ko je bilo leto 2014 rekordno glede na količino padavin, je prejšnjih nekaj let Slovenijo močno prizadela suša.

Prednostna naloga je pitna voda

Najbolj konkretna je bila klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, ki je poudarila, da mora biti prednostna naloga na področju voda zagotavljanje pitne vode po primerni ceni celotnemu prebivalstvu, v Sloveniji pa številni prebivalci še vedno pijejo slabo vodo. Druga naloga mora biti po njenih besedah varnost in tako bi morali na poplavnih območjih narediti ustrezne prostorske načrte.

Vir: rtvslo.si