Najhujši okoljski problemi s katerimi se sooča naš planet

Spletna stran Mother Nature network (MNN) je v sodelovanju z različnimi okoljskimi strokovnjaki objavila deset najhujših okoljskih problemov današnjega časa, ki pestijo naš planet.

Onesnaženost zraka v mestih

Milijarde ljudi po svetu, ki živijo v urbanih območjih vsak dan vdihujejo meglen dim, emisije fosilnih goriv ter avtomobilskih izpuhov. Zdravstvene težave povezane z omenjenim vdihovanjem so dihalne in kardiovaskuralne bolezni, pljučni rak, huda astma, bronhitis, ipd.

Onesnaženost površinskih voda

Ljudje dnevno potrebujejo vsaj 70 litrov sveže vode za pitje, kuhanje, čiščenje,… Ko so se območja okoli vodnih virov poselila in urbanizirala so ta začela ogrožati kakovost pitne vode. Mnogo kmetijskih ter industrijskih odpadkov se tako večkrat izteka in pronica v okoliške sladkovodne zaloge zaradi česar te postanejo neuporabne ali celo zdravju nevarne.

 

Obdelava kovin ter njihovo taljenje

Ohlapne zakonodaje in predpisi, ki se nanašajo na obdelavo ter taljenje kovin prispevajo k hudemu onesnaževanju območij, ki se nahajajo v bližini tovrstnih (industrijskih) obratov. Proces pridobivanja kovin iz rude povzročajo izpuste arzena ter kamidija, ki v povečanih količinah onesnažujeta zrak ter vodo.

 

Onesnaževanje podzemnih voda

Podtalnica predstavlja 97 odstotkov dostopnih sladkovodnih rezerv na svetu. Pod zemljo se nabere v procesu pronicanja jezerskih voda, rek ter ob dežju in taljenju snega. Hkrati pa na isto mesto pronica in uhaja tudi voda, ki s sabo prenaša ostanke pesticidov, motornih olj, industrijskih odplak, ipd.

Vir: bodieko.si