Največ smeti proizvedejo predelovalne dejavnosti

Prebivalec Slovenije je lani v povprečju proizvedel 433 kilogramov komunalnih odpadkov, od tega jih je bilo 3,3 kilograma nevarnih, je objavil državni statistični urad.

V Sloveniji je lani nastalo 4,7 milijona ton različnih odpadkov, od tega 892.000 ton komunalnih, kar je za pet odstotkov več kot predlani. V gospodinjstvih je nastalo 12 odstotkov, v proizvodnih dejavnostih 59 odstotkov, v storitvenih dejavnostih pa 29 odstotkov vseh odpadkov.

Slaba pa je statistika nevarnih odpadkov, saj jih je bilo lani kar 147.000 ton oz. 23 odstotkov več kot leta 2013. Tudi največ nevarnih odpadkov je nastalo v predelovalnih dejavnostih, 51 odstotkov. V gospodinjstvih jih je nastalo le dva odstotka.

Največ je bilo gradbenih odpadkov (24 odstotkov), sledili so odpadki iz termičnih procesov (17 odstotkov), iz naprav za ravnanje z odpadki (15 odstotkov), komunalni odpadki (14 odstotkov), odpadki iz obdelave in predelave lesa ter kovin (po sedem odstotkov) in odpadna embalaža (pet odstotkov). Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah.

Boljše ločevanje in manj odpadkov na smetiščih

Izboljšali pa smo se pri ločevanju smeti, kjer je bilo zbranih več kot pol milijona ton komunalnih odpadkov ali skoraj osem odstotkov več kot v letu 2013. Predelanih je bilo okoli tri milijone ton odpadkov oz. pet odstotkov več kot predlani.

Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih okoli 283.000 ton vseh vrst odpadkov ali skoraj 10 odstotkov manj kot v letu 2013. Odloženih je bilo 23 odstotkov nastalih komunalnih odpadkov oz. sedem odstotkov manj kot predlani.

 

Uvoz in izvoz odpadkov sta se glede na leto 2013 povečala, in sicer uvoz za šest odstotkov, izvoz pa za 11 odstotkov.

Vir: rtvslo.si