Nizozemski avtomobili imajo najnižje emisije

Na to temo so zanimivo raziskavo objavili v organizaciji

Transport & Environment, kjer so proučevali, katere države v Evropski uniji

imajo najnižje emisije iz novih avtomobilov. Najuspešnejša država na tem

področju je Nizozemska (109,2 g/km), ki ima tudi daleč najvišji delež

električnih vozil. Ta znaša 5,3 odstotka, medtem ko je pri drugih državah pod

enim odstotkom. Tudi sistem Nizozemske na področju obdavčitve novih avtomobilov

je ocenjen kot dober.

Sledijo ji Grčija, Portugalska, Danska in Francija.

Slovenija, ki je različne stopnje obdavčitve motornih vozil glede na izpuste

ogljikovega dioksida uveljavila leta 2010, je bila med 27 državami na 11. mestu

(125,6 g/km).

 

Vir: rtvslo.si