Prva plastična vrečka iz leta 1957 je še vedno nekje

Supermarketi jih obožujejo, okoljevarstveniki sovražijo, skoraj vsi pa jih uporabljamo. 3. julij je dan brez plastičnih vrečk, namen je opozoriti na zelo realne in skrb vzbujajoče posledice, ki jih ima uporaba plastičnih vrečk za okolje. Prvo plastično vrečko so izdelali v Združenih državah Amerike leta 1957. Do leta 1985 je velika večina trgovskih centrov kupcem že ponujala plastične vrečke, a zanimivo je, da so kupci takrat raje izbrali papirnate – dokler se zaradi uspešne oglaševalske strategije to ni spremenilo in je do konca tisočletja plastika povsem zamenjala papir.

Nafta in zemeljski plin sta neobnovljivi surovini za plastične vrečke, pozneje iz njiju pridobijo polietilen, iz česar so vrečke, ki jim pa za boljšo vzdržljivost dodajo še kakšne druge kemijske snovi. Čeprav jo človek v povprečju zavrže in pozabi nanjo po dvajsetih minutah uporabe, pa je planet ne pozabi tako hitro, pojasni Katja Sreš, Ekologi brez meja.

Odrasel prebivalec Slovenije naj bi na leto v povprečju porabil med 130 in 150 plastičnih vrečk, evropsko povprečje je 200, v EU pa so lahko zgled Danci in Finci, ki v povprečju na leto porabijo samo štiri plastične vrečke. V Sloveniji jih letno porabimo ob 300 do 600 milijonov, samo tri odstotke jih recikliramo, druge končajo v mešanih smeteh ali še huje – v naravi, kjer povzročajo nepopravljivo škodo.

Kako torej zmanjšati porabo plastičnih vrečk? S kratico 5R – Refuse (zavrniti), Reduce (zmanjšati), Reuse (ponovno uporabiti), Recycle (reciklirati) in Rot (kompostirati).

Države se problema plastičnih vrečk lotevajo različno, gre pa seveda za svetovni problem. Bangladeš je prva država, ki je leta 2002 prva prepovedala uporabo tankih plastičnih vrečk. Kmalu so ji sledile še Južnoafriška republika, Ruanda, Kitajska, Avstralija, leta 2014 je Kalifornija postala prva ameriška zvezna država, ki je prepovedala plastične vrečke za enkratno uporabo.

Vir: radioprvi.rtvslo.si