Reka Drava - ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu

Zaradi velike vodnatosti in velikega padca je na reki Dravi več hidroelektrarn: osem v Avstriji, devet v Sloveniji: Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok, Melje, Zlatoličje in Formin (na kanalu) in še dve na Hrvaškem. Prva in zadnja hidroelektrarna na slovenskem ozemlju imata akumulacijsko jezero, ostale elektrarne v verigi pa so pretočne, tako da lahko prva elektrarna z vodo napaja vse ostale.

Vir: hse.si