Soča in njeni protoki

 

Soča in njeni pritoki danes poganjajo 5 velikih, 21 malih hidroelektrarn s skupno močjo 161 MW in pravkar zgrajeno Črpalno hidroelektrarno Avče instalirane moči 185 MW, ki bo letno proizvedla 426 GWh vršne energije. Pridobivanje modre energije poteka gospodarno ob upoštevanju strogih okoljevarstvenih vidikov in mednarodnih standardov, saj so mnogi vodotoki del zaščitenih naravnih območij.

Poleg oskrbe z električno energijo v sodelovanju z lokalno skupnostjo elektrarne pomenijo tudi možnosti za razvoj krajev ob Soči. Pri načrtovanju je velika pozornost namenjena oskrbi lokalnega prebivalstva s pitno vodo, vzreji rib, ribolovu, in urejanju turističnih in rekreacijskih površin, ohranjanju tehniške dediščine in drugim priložnostim večnamenske izrabe hidroelektrarn.  Še posebej zanimiva je elektrarna na Tolminki, ob kateri je urejen objekt za vzrejo soških postrvi. Posebnost je tudi HE Zadlaščica, ki opravlja dvojno vlogo. Zajetje z bazenom, dovodni tlačni cevovod in objekt strojnice služijo hkrati za proizvodnjo električne energije in zagotavljanje pitne vode za celotno območje Tolmina in Mosta na Soči.

Vir: ww.hse.si