Spremljanje slovenskih volkov naredilo vtis tudi na Evropo

 

Projekt varstva in spremljanja varstvenega statusa populacije volka v Slovenije (SloWolf) je bil izbran v skupino najboljših projektov programa EU LIFE.

 

SloWolf se je tako znašel med projekti, ki jih članice EU-ja skupaj z Evropsko komisijo vsako leto izberejo med tistimi projekti, ki so bili zaključeni in ovrednoteni v predhodnem letu.

Podelitev nagrad bo 4. junija v Bruslju v okviru prireditve Zeleni teden.

Projekt so med letoma 2010 in 2013 izvajali na Univerzi v Ljubljani skupaj z Zavodom za gozdove in Društvom Dinaricum kot partnerjema. Cilj je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi.

 

Obstoj volkov v Sloveniji je odvisen od vrste dejavnikov, ki so jih člani projekta SloWolf poskušali preučiti, nato pa zbrano znanje vključiti v varstvo in upravljanje s to vrsto. S projektom so dobili prvo natančno in objektivno oceno številčnosti volkov pri nas.

Ocenjena največja letna številnost volkov v Sloveniji v trajanju projekta je bila okrog 39 osebkov, ki so tvorili osem do 11 tropov.

 

Eden pomembnejših dosežkov projekta pa je bila priprava akcijskega načrta za upravljanje populacije volka v Sloveniji, pri katerem je sodelovalo 57 članov iz 21 različnih vladnih in nevladnih organizacij, vlada pa ga je formalno sprejela februarja 2013.

Vir: rtvslo.si