Vse manj virov na zemlji ogroža svetovno zdravje

Na Zemlji vlada vedno večje pomanjkanje naravnih virov, ki lahko skupaj s podnebnimi spremembami negativno vpliva na vse, kar je bilo do sedaj že doseženo na področju zdravja. Da bi zagotovili gospodarske in razvojne cilje, smo zastavili zdravje generacij, ki prihajajo, pišejo v poročilu, objavljenem v medicinski reviji The Lancet.

 

Človek je šel v svojih prizadevanjih po razvoju in blaginji zelo globoko in zelo daleč. Rezultat nenehnega pehanja za dobičkom, rastjo in uspehom je skoraj nepojmljiv: zakisani oceani, vse manj vodnih virov, onesnažena zemlja, povsem spremenjena podnebja, prekomerni ribolov in vse manjša biotska raznovrstnost. 15 vodilnih akademikov v 60 straneh dolgem poročilu opozarja, da so   negativne posledice človekove dejavnosti resen izziv za vse, kar je bilo na področju zdravja že doseženo v globalnem merilu. To še posebej velja za revne države. Človek je s svojo dejavnostjo prizadel ekološke sisteme, od katerih je odvisno njegovo zdravje, tega pa nikakor ne gre podcenjevati, menijo v poročilu.

Drastično zmanjšanje čebel in drugih opraševalcev močno vpliva na kakovost žitaric, saj so slednje odvisne od prenosa cvetnega prahu, opozarja raziskava, ki spremlja omenjeno poročilo. Kar 35 odstotkov proizvodnje hrane na svetu je odvisne od opraševalcev. Še več: opraševalci, ki zaradi onesnaževanja, insekticidov in zmanjšanja kmetijskih površin poginjajo, so v svetu odgovorni za kar 40 odstotkov mikrohranil. Sem spadata tudi vitamin A in folna kislina, ki sta nujno potrebna za nosečnice in otroke.

Vir: bodieko.si