Zakaj je ločevanje odpadkov pomembno?

Zgodba z odpadki se ne konča pri tem, ko jih vržemo v zabojnik. Pravzaprav se tam šele dobro začne. Ločevanje odpadkov je pomembno zato, ker so le ločeno zbrani odpadki primerni za nadaljnjo uporabo, so denimo zapisali pri Javnem komunalnem podjetju Grosuplje.

Ko so vsi odpadki odloženi v istem košu, je ravnanje z njimi oteženo in drago. Da zmanjšamo stroške ravnanja z odpadki jih je potrebno ločevati že na izvoru, saj odloženi odpadki izjemno negativno vplivajo na okolje.

Če odpadke pravilno ločujemo, tako zmanjšamo vplive na okolje. Hkrati so pravilno ločeni odpadki tudi »nov« vir surovin v industrij. Z reciklažo odpadkov tako porabimo manj naravnih virov.

Najbolj učinkovito je, da se ločevanja odpadkov lotimo že na njihovem izvoru – torej v domači kuhinji oziroma drugih prostorih. Že doma moramo organizirati ločevanje posameznih vrst odpadkov. Ločene in sortirane smeti nato oddamo v individualne zabojnike, odnesemo na ekološki otok ali na zbirne centre.

Verjetno so vam barve zabojnikov in vreč za smeti že dobro poznane. Če vseeno strnemo, odpadke ločujemo po naslednjih skupinah:

 

Mešana embalaža

Papir in karton

Organski odpadki

Nevarni odpadki

Steklena embalaža

Odpadne kovine

Mešani komunalni odpadki

Kot posamezniki in kot družba smo odgovorni za naše okolje. Že z majhnimi prilagoditvami lahko vsako gospodinjstvo veliko pripomore k ohranjanju naravnih virov, zmanjšanju porabe energije in čistejšemu okolju.

Vir: bodieko.si