Živalska prijatelja

Tudi med živalskimi vrstami, ki se stereotipno naj ne bi razumele, lahko vlada sožitje.